REGULAMIN

 • Właścicielem  strony internetowej jest firma CAMERAFLY Bogdan Jasiński z siedzibą: 64-930 Dobrzyca, ul. Olszynowy zakątek 3, NIP 7642341396
 • Zakupu można dokonać poprzez wpłatę bezpośrednio na nasze firmowe konto bankowe, a także gotówką przy odbiorze osobistym vouchera. Voucher, po dokonaniu wpłaty oraz wypełnieniu formularza kontaktowego,zostanie wysłany na podany adres listem poleconym. Pamiętaj, że nie można wykorzystać vouchera po upływie terminu jego ważności. Vouchera nie można wymienić na gotówkę.
 • Wszystkie vouchery (nawet te imienne) są wystawione „na okaziciela” więc osoba, która pojawi się na miejscu realizacji będzie mogła skorzystać z vouchera nawet jeśli to nie jej nazwisko widnieje na kuponie. Umożliwia to przekazanie vouchera jeśli osoba wpisana na kuponie z jakichś względów sama nie może skorzystać z lotu.
 • Jeżeli jesteś niezadowolony z zakupu bądź kupiłeś zbyt dużą liczbę voucherów, zgodnie z ustawą o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)., możesz dokonać zwrotu w terminie 14 dni od dnia zakupu, o ile voucher nie został przez Ciebie wykorzystany lub spersonalizowany.
 • Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38) nie można dokonać rezygnacji z usług jeśli w warunkach zakupu został ustalony termin realizacji lub okres świadczenia usługi. Zgodnie z tą ustawą nie można dokonać zwrotu spersonalizowanego zakupu, którego przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli np. wypełnionego vouchera imieniem i nazwiskiem osoby korzystającej z usługi, czy też np. zorganizowania usługi na specjalnych warunkach pod indywidualne ustalenia. Także, zgodnie z ww. ustawą nie można zrezygnować z usługi, która polega na świadczeniu usług w zakresie wydarzeń rozrywkowych i sportowych. Zwrot zapłaconej kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Zwrot zostanie potwierdzony wiadomością e-mail i będzie dokonany tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność.
 • Po dokonaniu zakupu można dokonać rezerwacji terminu lotu. W przypadku nieodwołania rezerwacji z min. 48-godz. wyprzedzeniem, voucher przepada. Ze względu na dużą ilość chętnych na lot można dokonać anulacji rezerwacji oraz wybrania nowego terminu tylko 1 raz. Nie można dokonać zmiany terminu ze względu na nieodpowiadające miejsce lotu.
 • W szczególnych przypadkach lot może zostać zrealizowany w innym miejscu niż było to wcześniej ustalone. Umówienie się na lot i rezerwacja terminu leży po stronie osoby posiadającej voucher.  Lot uzależniony jest od pogody i terminu jego realizacji.  Miejsce startu będzie uzależnione od warunków pogodowych, a także dostępności terenu na którym będzie się odbywał. Trzeba będzie się dostosować.
 • Kupujący oraz posiadacz vouchera wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w realizacji zamówienia celach marketingowych przez CAMERAFLY Bogdan Jasiński, ul. Olszynowy zakątek 3, 64-930 Piła, NIP 7642341396, oraz podmioty współpracujące, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od CAMERAFLY Bogdan Jasiński oraz podmioty współpracujące. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.3i4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. , o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie oraz usuwania.
 • Termin ważności vouchera podany jest na nim  i w tym okresie można zrealizować lot. Posiadacz vouchera musi się skontaktować odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż 14 dni przed upływem terminu ważności Vouchera, aby zarezerwować termin realizacji lotu.
 • Reklamacja
  1. Sprzedawca jest obowiązany wykonać Usługę w sposób odpowiadający opisowy tej usługi zawartemu na stronie www.Paralotnie.pila.pl.
  2. W przypadku nieprawidłowego wykonania Usługi Klient ma prawo do reklamacji.
  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis nieprawidłowości, ich okoliczności, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z nieprawidłowym wykonaniem Usługi.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione